Rødlandsmyra

Rødlandsmyra er en treningsbane for Midtbygdens Idrettslag og arbeidet med denne banen startet opp allerede i 1995. I 2003 stod banen endelig ferdig, og brukes nå primært som treningsbane for de yngre fotballagene i idrettslaget. Vi er stolte av å kunne tilby treningsfasiliteter på gress for den yngre generasjonen, og ber alle respektere treningstider og regler for bruk av banen slik at vi kan opprettholde den gode standarden på banen. Rødlandsmyra er nær resten av de andre banene og er skjermet fra den verste trafikken, som passer ypperlig for den yngre generasjonen som trener fast på banen.

Treningstider

Som nevnt har de yngste lagene prioritet på Rødlandsmyra. Retningslinjene for treningstider tilsier at kamper alltid har fortrinnsrett foran treninger. Dette betyr at om et lag har oppsatt kamp i et annet lag sin treningstid, må en gi beskjed til de lagene som har treningstid i god tid før kampen skal spilles. Eventuelt kan lagene som må vike overta treningstiden til det laget som spiller kamp den respektive uken. Dette må avtales mellom lagene det gjelder, og helst gjøres i god tid slik at spillere som berøres kan varsles. I tillegg vil vi oppfordre alle til å bruke Facebook-siden til å publisere informasjon rundt endrede treningstider og spesielt om banen ikke blir benyttet. Da kan andre lag benytte seg av ledig tid.

Treningstider fordeles hver vår og høst, i forkant av sesongstart og oppstart etter sommerferien. På Rødlandsmyra er det de yngre guttene og jentene som har prioritet, fra 6 år til og med 10 år. Banen er delt inn i to deler, A og B, og tidene er fordelt på disse to banehalvdelene. Mandager er det gutter 8 og gutter 9 som trener på A, mens jenter 8, 9 og 10 trener på B. Tirsdager er det gutter 7 og jenter 7 som deler banen, onsdager er det gutter og jenter 8 først, deretter har gutter 10 hele banen fra 1800 til 1930. Torsdager er det jenter 9 og 10 på A og gutter/jenter 6 på B. Vennligst sjekk oppdaterte treningstider som legges ut både på websiden og Facebook-siden, og respekter retningslinjene!

Historien bak Rødlandsmyra

Arbeidet med treningsbanen Rødlandsmyra på Tau begynte så tidlig som i 1995, men stod ikke ferdig før i 2003 etter en lang prosess hvor prosjektet måtte utsettes på grunn av manglende midler. Vi valgte å bygge etter lommeboka, og ferdigstilte banen til 1,5 millioner og uendelige dugnadstimer når økonomien var på plass.

Navnet Rødlandsmyra er langt fra tilfeldig. 2000 tonn med sand har blitt fylt i topplaget på den 60 meter ganger 90 meter store gressbanen. I tillegg har det blitt kjørt til 3-4000 tonn drenerende steinmasse under sanden.

Det var flere grunner til at banen ikke ble ferdigstilt før 2003. Den tørre sommeren i 2002 gjorde at gresset ikke fikk sette seg skikkelig, derfor måtte det bli klart før man kunne bruke banen. For å få en ferdigattest fra Strand kommune og få utbetalt resten av tippemidlene, måtte idrettslaget i tillegg lage en oversikt over kostnadene for arbeidet med treningsbanen.

Dette var et stort arbeid, ettersom mange av utgiftspostene var basert på dugnad og gaver. Banen skulle etter planen ha en kostnadsramme på rundt 1 million kroner, hvorav tippemidler skulle dekke cirka 350 000 kroner. Lang byggetid, høy låneandel på finansieringen og rentekostnader medførte en sluttkostnad i overkant av 1,5 millioner kroner. Det ble nødvendig å sette næring etter tæring, derfor den lange utsettelsen.