Tau stadion

Tau stadion er hovedarena for idrettslaget, og benyttes primært av senior- og juniorlagene til trening og kamp. Det er en ærverdig stadion som har huset mange flotte oppgjør opp gjennom årene. Stadion har alltid hatt gressdekke, men dette er snart historie nå som stadion i skrivende stund er under oppgradering.

Oppgradering av Tau stadion

Et enstemmig kommunestyre har vedtatt å støtte Midtbygdens Idrettslag sin søknad om å få oppgradere Tau stadion. Målet er å oppgradere stadion med nytt kunstgressdekke og nye løpebaner. Kostnadsrammen for oppgraderingen er estimert til 14,5 millioner kroner, og vi søkte om støtte på 3,5 millioner fra Strand kommune for å ha mulighet til å realisere oppgraderingen. Søknaden ble godkjent og arbeidet med oppgraderingen startet høsten 2016 og står klar i mai 2017.

Med nye løpebaner håper vi på en ny giv i friidrettsgruppa med splitter nye treningsfasiliteter, og større mulighet til rekruttering av nye medlemmer. Løpebanen vil bestå av tartandekke, og skal ha totalt fem baner. Mellom fotballmålet og løpebanen i svingen mot sør, vil det også bli plass til ein liten fotballbane for barn.

Det har vært svært viktig å få på plass en ny kunstgressbane som kan brukes hele året. Kapasiteten har vært for liten, fordi gressbanen ikke kan brukes tidlig på sesongen og banen på Rødlandsmyra mangler lys. Offisiell åpning av nye Tau stadion skjer trolig i starten av juni.

Oppførsel og orden

Med nytt stadionanlegg vil vi oppfordre alle til å respektere både Fair Play oppførsel og å holde det rent og ryddig slik at vi bevarer anlegget på best mulig måte.

Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Alle som er involvert i fotball, være seg spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre aktører i fotballen har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Alle har også et ansvar for å si fra der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.

Alle har også et ansvar for å holde anlegget rent og pent. Spesielt trenere, lagledere og foreldre for de minste treningsgruppene må følge opp at det ikke ligger igjen søppel og eiendeler etter endt trening, kamp og turneringer. Gjenglemte ting blir oppbevart i noen uker, og publisert på Facebook, før det gis vekk. Ta kontakt med materialforvalter om du savner noe eller skal hente noe som er gjenglemt.

Treningstider Tau stadion

Treningstider for fotball blir fordelt hver høst og vår og publiseres både på websiden og vår Facebook-side. Hovedregelen for fordeling av treningstider for aldersbestemte lag foregår etter aldersprinsippet, som innebærer at seniorlagene får tildelt tider først og så går det nedover i årsklasse. Treningstidene følger kalenderåret, slik at de ivaretar både oppkjøring foran sesongen og hele sesongen fra april til oktober. Vi oppfordrer alle lag til å utvise fleksibilitet rundt treningstider, da det vil oppstå situasjoner der andre lag må prioriteres grunnet kampavvikling og oppdukkende aktiviteter. Skulle man ikke ha behov for en gitt treningstid, kan dette publiseres på vår Facebook-side slik at andre lag ser at en bane er tilgjengelig.

Trening på Tau Stadion har i utgangspunktet vært forbeholdt 11’er-lagene. Dette fordi det er naturlig begrenset kapasitet med et gressdekke og fordi lagene spiller så godt som alle kampene på gress. I tillegg skal de yngre lagene ha noe å se frem til og strekke seg etter. Det skal være stort å få trene på ”stadion”. Med nytt kunstgressdekke vil det bli endringer på dette, ettersom kapasiteten blir utvidet og slitasjen lik null. Seniorlagene vil fortsatt bli prioritert, men det vil bli tilstrekkelig med treningstider for alle lag, fordelt på stadion og kunstgressbanen.

På kunstgressbanen og Rødlandsmyra vil fortsatt de yngste lagene ha førsterett på tidlige treningstider, frem til klokken 1900 fra mandag til fredag.