Våre fotballag

Fotball er den største idretten i Midtbygdens Idrettslag, og vi stiller med ca 20 lag hvert år fra seniornivå helt ned til miniputt. Fotballavdelingen ledes av en sportslig leder, med tre underavdelinger som har ansvar for seniornivå, ungdomsnivå og barneavdeling. I tillegg har vi egen koordinator for trenere og dommere, en utstyrsansvarlig og en kontaktperson opp mot Ryfylkehallen. Dette er alle funksjoner i sportslig utvalg, og funksjonene kan innehas av en og samme person.

MIL Fotball har utviklet en egen håndbok, som skal gi innsikt i hva fotball er og bør være i klubben. Denne skal være til hjelp for alle involvert i klubben, være seg spillere, foreldre, trenere, dommere, lagleder og andre med tilknytning til Midtbygdens Idrettslag, og inneholder målsetninger, rutiner og instrukser for alle funksjoner og verv i klubben. Håndboken er utarbeidet på grunnlag av mål og retningslinjer fra Norges Fotballforbund, og tilpasset våre lokale forhold. Målet er å skape og utvikle positive holdninger hos alle i klubben.

Senioravdelingen

Senioravdelingen består av Midtbygdens IL seniorlag for både herrer og damer, og et oldboyslag. Herrelaget og damelaget representerer toppnivået i klubben, og skal være lag som de yngre skal strekke seg mot som et endelig mål lokalt på Tau.

Herrelaget spiller i 4. divisjon avdeling 1 i Rogaland Fotballkrets. I 2016 ble de seriemester i avdelingen, og det satses mot opprykk i 2017. Laget består av lokale og lovende talenter som primært har utviklet seg i klubben, men vi har også et godt samarbeid med andre lokale klubber for å kunne tilby best mulig rammevilkår for spillere i nærområdet. A-laget har i år utviklet en egen øvelsesbank med øvelser for ulike kampsituasjoner og treningsmomenter. Per nå har øvelsesbankene 27 ulike øvelser, og ligger tilgjengelig for bruk for alle som ønsker.

Adelskalenderen viser komplett oversikt over antall kamper i klubben, hvor registreringene går så langt tilbake som 1965. Topp 5 på adelskalenderen i skrivende stund er Leif Ole Sørheim med 526 kamper for Midtbygdens Idrettslag, etterfulgt av Asle Walde med 504 kamper, Per Ravndal med 500 kamper , Ole Grødem med 393 kamper og Snorre Walde med 375 kamper.

Damelaget vårt spiller også i 4. divisjon avdeling 1 i Rogaland Fotballkrets, og har en flott utvikling de senere årene. Tørr vi spå et opprykk i år?

Ungdomsavdelingen

Ungdomsavdelingen har ansvar for alle aldersbestemte lag i alderen 13 til 19 år, og i skrivende stund består det av totalt 7 alderslag fordelt på jenter og gutter. Antall lag varierer fra år til år, avhengig av hvor mange lag man klarer å stille i hver aldersklasse. Ofte stiller man med ett 11-lag og ett 7-lag for hver aldersklasse. Det er et høyt nivå i disse aldersklassene, som vi ser gir resultater med et veldig godt juniorlag og god rekruttering opp til A-laget.

Barneavdelingen

Barneavdelingen består av alle aldersbestemte lag i alderen 6 til og med 12 år. Målsettingen til klubben er å kunne stille lag i alle aldersklasser på både jente og guttesiden. Normalt sett er dette ikke et problem, da vi ofte stiller opp til 5 lag i hver aldersklasse, både for jenter og gutter. Trenere i barneavdelingen rekrutteres primært fra foreldre, men fra 13 år og oppover forventes det at trenerne har formell utdanning og interesse som strekker seg utover normal interesse for fotball.

Fotballbaner

Vi har 4 ulike baner tilgjengelig for kamp og trening for de ulike lagene i klubben. Tau stadion er en gressbane (stadion skal oppgraderes med løpebane og kunstgress snart) hvor 11-lagene blir prioritert, med seniorlagene som førsteprioritet. Grunnet tett kampprogram er det begrenset med treningstider på banen gjennom hele sesongen. Kunstgressbanen benyttes både til ungdoms- og barnefotball, og Rødlandsbanene er forbeholdt de yngre. Ryfylkehallen benyttes også, men denne deles med andre lokale klubber og gir begrenset med tider. Vi har også en ballbinge tilgjengelig ved Tau barneskole som vi oppfordrer alle til å benytte for uorganisert trening.