Våre håndballag

Etter noen år med litt labert aktivitetsnivå, har interessen rundt håndball i idrettslaget tatt seg opp. Håndballgruppa jobber nå med å rekruttere lag i bånn for å bygge opp lag i hver aldersklasse helt opp til seniornivå. Det vil ta noen år, men vi er på god vei!

Sportslig utvalg i håndball består av en sportslig leder, en ansvarlig for seniorlagene, en for barneavdelingen, en treneransvarlig, en dommeransvarlig og en person som ivaretar websiden og utstyr for hele håndballgruppa. En person kan inneha flere verv, men i skrivende stund har vi 6 dyktige personer som ivaretar hvert sitt verv på en flott måte.

Seniorlagene

Damelaget vårt spiller i 6. divisjon avdeling 2 i region Sør-Vest. Ambisjonsnivået er ikke høyt, men det er en sosial gruppe på hele 17 personer i stallen som har det utrolig gøy sammen, og som får god mosjon gjennom både trening og kamper.

Herrelaget spiller i 5. divisjon avdeling 1 i region Sør-Vest. Spillergruppa består av 14 unge og lovende herrespillere. De siste par årene har blitt brukt til å etablere seg i divisjonen, med en stabil spillergruppe. Neste ambisjon er å rykke opp til 4. divisjon og etablere oss som et habilt lag i den divisjonen.

Barnehåndball

Vi er som nevnt i ferd med å bygge opp nye lag fra minilaget og oppover, og det vil bli oppstart av nye minilag hver høst for alle som starter i 1. trinn på skolen. Litt avhengig av interesse, vil det bli arrangert treninger for hvert årskull eller slått sammen om det er noen kull med få gutter eller jenter.

I skrivende stund har vi to grupper med organisert trening; Jenter 9/10 år og et Minilag. Vi følger Norges Håndballforbunds visjon “Håndball for alle”. Vi ønsker å kunne tilby håndballtrening for alle, uavhengig av modning og ferdigheter. Alle skal få like muligheter til å kunne delta på håndball, hvor mestring er hovedfokus. Mestring handler om å få til noe, klare en oppgave, ta en utfordring og videre beherske den. Dette kan skje alene eller i samspill med andre.

På treningene er vi opptatt av aktivitet og lek. Dette gjør vi gjennom balleker, morsomme stafetter og konkurranser og mye småspill. I denne fasen fokuserer vi mindre på lagspill, men heller på utvikling av utvikling av ballfølelse, teknikk, koordinasjon og samspill gjennom lekende øvelser. Mange ballberøringer er alltid viktig, og øvelsene vi gjennomfører skal ikke være vanskelig.

Vi håper som nevnt å kunne rekruttere flere barn inn i minilagene, og om du har barn i denne alderen må dere bare ta kontakt eller møte opp på trening – treningstidene er angitt under. Vel møtt for mye lek og moro!

Treningstider

Alle treninger og hjemmekamper gjennomføres i Tau aktivitetshus. Seniorlagene har prioritet dersom deres kamper kolliderer med treninger for yngre lag, men dette tilpasser man ved å gi ekstra treningstider til dem det måtte berøre. Herrelaget trener hver tirsdag fra klokken 1900 til 2030 og hver torsdag fra 2030 til 2200. Damelaget trener hver mandag klokken 1900 til 2030 og hver torsdag før herrene, fra 1900 til 2030. Jenter 9/10 trener også to ganger i uken, hver mandag fra kl 1600 til 1700 og hver torsdag fra 1800 til 1900. Minilaget trener hver tirsdag fra klokken 1700 til 1800.