Velkommen!

Hjertelig velkommen til Midtbygdens Idrettslag, en veletablert organisasjon i lokalmiljøet som har eksistert i over 80 år. Formålet med idrettslaget er å bidra til positiv aktivitet i nærmiljøet, og vi har i skrivende stund over 800 medlemmer fordelt over idrettene fotball, håndball, friidrett og innebandy.

Hovedidrettene i idrettslaget er fotball og håndball, med førstnevnte som den største. Fotballgruppa er organisert under et eget sportslig utvalg som ledes av en sportslig leder. Gruppa er delt inn i en senior-, ungdoms- og barneavdeling og disse administrerer i overkant av 20 forskjellige lag fordel fra senior til mininivå med utøvere på 6 år. Håndballgruppa er også organisert under et sportslig utvalg, og har  4 aktive håndballag i idrettslaget: Herrelag, Damelag, Jenter 9/10 år (født 2006-2007) og et Minilag (født 2008-2010).

Fasiliteter

Midtbygdens Idrettslag har et rikelig utvalg av fasiliteter å tilby våre utøvere, med hele 4 fotballbaner, en ballbinge og en rekke fasiliteter ved Tau aktivitetshus med innendørshall og utendørsanlegg for volleyball, fotball, friidrett, rollerblades, tennis, golf og minigolf. Vi er medeiere i Tau Aktivitetshus og har eget kontor, klubbrom, helsestudio, garderobeanlegg og idrettshall tilgjengelig.

Tau stadion tilbyr våren 2017 en helt ny kunstgressbane, utvidet med 5 løpebaner med tartandekke rundt banen og en mindre fotballbane for barn sør på banen. Dette kommer i tillegg til den andre kunstgressbanen, treningsbanen på Rødlandsmyra som er forbeholdt trening for de yngste aldersklassene og Ryfylkehallen som tilbyr innendørstrening på vinteren.

Grasrotandelen

Grasrotandelen er en svært viktig inntektskilde for klubben, og vi vil oppfordre alle om å registrere seg slik at dere kan støtte oss hver gang dere spiller på Norsk Tipping. Midlene vi mottar gjennom Grasrotandelen går til breddeidrett i klubben, som fremmer sunn idrett, trygt treningsmiljø og gode holdninger til idrettslagets unge gutter og jenter. Grasrotandelen erstatter inntekter som idrettslaget har hatt tidligere, og er et kjærkomment og til dels nødvendig bidrag i klubben. I menyne kan du finne en egen side hvor du kan lese mer om hvordan du blir grasrotgiver til  Midtbygdens IL.

Støttemedlemskap Midtbygdens Idrettslag

MIL er en klubb med hovedfokus på bredden og de yngre spillerne. Store oppgraderinger av organisasjonen er gjennomført de siste årene, blant annet ved å få på plass en ny kunstgressbane som gir klubben fantastiske fotballforhold og mellom 1500-2000 brukstimer i året. Planene og visjonene våre stopper ikke der, i mai 2017 er Tau stadion oppgradert med nytt kunstgressdekke som dobler brukskapasiteten til idrettslaget, samt 5 nye løpebaner med tartandekke som gir fantastiske treningsfasiliteter for Friidrettsgruppa.

Alle som på en eller annen måte har tilknytning til MIL, og som ønsker å støtte klubben kan gjøre dette med et støttemedlemskap pålydende 500 kroner. Idrettslaget takker hjerteligst for eventuelle bidrag, slik at vi fortsatt kan gi barn og unge i lokalmiljøet et godt og sunt fritidstilbud.

Sponsorer

En stor takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere som støtter Midtbygdens IL, alle er like viktige for oss. Ved hjelp av våre sponsorer kan vi fortsette å bygge idrettslaget stein for stein på en sunn og forsvarlig måte. Tusen takk til alle som bidrar! Våre største sponsorer er i skrivende stund Comrod, Aibel, TF Regnskap, Tau Rema 1000, Kabura Software, Fiskå Mølle, Ryfylke Trelast og Westcontrol.